28.11.2016

Objava v prestižni reviji Frontiers in Microbiology

Raziskovalca dr. Tomaž Rijavec in dr. Aleš Lapanje iz Odselka za znanosti o okolju sta odkrila popolnoma nov koncept sodelovanja med alpskimi pionirskimi rastlinami in rizosfernimi bakterijami na podlagi bakterijske sinteze vodikovega cianida (HCN), S tem konceptom sta zavrnila prvotno hipotezo, ki je že več kot 40 let v veljavi. Delo z naslovom “Hydrogen Cyanide in the Rhizosphere: Not Suppressing Plant Pathogens, but Rather Regulating Availability of Phosphate” sta objavila v prestižni reviji  Frontiers in Microbiology.

 
Pionirske rastline so prvi višji organizmi, ki trajno poselijo oligotrofna okolja, ki temelijo na surovi kamninski podlagi (melišča, ledeniške morene, ipd.). Kamninska podlaga je vir hranil za pionirske rastline in mikroorganizme v tleh. Bakterije ne producirajo HCN z namenom uničenja ostalih bakterij, ampak zato, da vplivajo na interakcije med železom in fostafom, s čimer povečajo dostopnost fosfata.


Pionirske rastline so prvi višji organizmi, ki trajno poselijo oligotrofna okolja, ki temelijo na surovi kamninski podlagi (melišča, ledeniške morene, ipd.). Kamninska podlaga je vir hranil za pionirske rastline in mikroorganizme v tleh. Bakterije ne producirajo HCN z namenom uničenja ostalih bakterij, ampak zato, da vplivajo na interakcije med železom in fostafom, s čimer povečajo dostopnost fosfata.


Povezava do članka na Frontiers.org:

 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fmicb.2016.01785/full 

 

This website uses cookies. Some cookies ensure that the website is correctly displayed, while others can be used to make your browsing experience easier. Cookies also allow us to keep track of the number of visitors our website has had, and ensure proper operation of plugins which enable content sharing.
If you continue to browse our website, it will be considered that you are accepting any cookies that might be used.
Deny cookies